« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 36 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměru
Příloha č.1
<br>
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Ing.XXXX XXXXXXX
státní tajemnice v Ministerstvu kultury
Maltézské nám.XXX/X,118 11,Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:5] a |_| [5: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br> zařazení na služební místo[footnoteRef:6] [6: Doplňte konkrétní název služebního místa dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení.]
<br> ___________________________________________________________________________
ve služebním úřadu: Ministerstvo kultury
v odboru: v o...
Žádost o přijetí do služebního poměru
Příloha č.1
<br>
1
<br>
<br>
<br> Žádost
<br> o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
<br> o zařazení na služební místo
1
<br>
Označení a adresa služebního
<br> orgánu,kterému je žádost
<br> adresována
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> státní tajemnice v Ministerstvu kultury
<br> Maltézské nám.471/1,118 11,Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu
2
ve
<br> tvaru obec,část obce,ulice,číslo
<br> popisné,PSČ,stát
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je
<br> odlišná od adresy místa trvalého
<br> pobytu
<br>
<br> Telefonní číslo
3
<br>
E-mail nebo ID datové schránky
3
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů
4
<br>
Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br>
1
Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve
<br> služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost
<br> o zařazení na služební místo“ <.>
2
Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
<br> a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
3
Nepovinný údaj <.>
<br> 4
Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
<br> poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
2
<br>
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru
5
a
<br>
<br> zařazení na služební místo
6
<br>
___________________________________________________________________________
<br> ve služebním úřadu: Ministerstvo kultury
<br> v odboru: v oddělení:
<br> Čestné prohlášení
7
<br>
Pro účely výběrového řízení v souladu s § 25 odst.1 písm.c) a § 26 odst.1 zákona o s...
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 36 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.36 – oddělení personální a mzdové – Odbor lidských zdrojů
Č.j.: MK 55726/2020 KST
Datum: 15.září 2020
<br> Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1  písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č.36 – oddělení personální a mzdové – Odbor lidských zdrojů v oborech služby:
63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců,příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.prosince 2020 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti na služebním místě:
· komplexní správa a administrace personálních údajů zaměstnanců Ministerstva kultury v personálním informačním systému OK Base;
· správa a aktualizace údajů státních zaměstnanců v ISoSS;
· koordinace a metodická pomoc věcným útvarům při zpracování personálních a mzdových podkladů;
· součinnost při tvorbě koncepce personální práce a péče o zaměstnance Ministerstva kultury;
· spolupráce s Úřadem práce a Státním úřadem inspekce práce včetně odpovědnosti za správné,úplné a včasné plnění zákonných povinností vůči těmto institucím;
· sledování závazných limitů regulace zaměstnanosti,počtu zaměstnanců a objemu finančních prostředků <.>
<br> Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28.září 2020,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury,Maltézské nám.471/1,118 11 Praha 1,nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.riz...
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 36 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.36 — oddělení personální a mzdové — Odbor lidských zdrojů č.j.: MK 55726/2020 KST Datum: 15.září 2020
<br> Státní tajemnice vMinisterstvu kultury jako služební orgán příslušný podle 5 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č.36 — oddělení personální a mzdové — Odbor lidských zdrojů v oborech služby:
<br> 63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců,příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
<br> Místem výkonu služby je Praha.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.prosince 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti na služebním místě:
<br>.komplexní správa a administrace personálních údajů zaměstnanců Ministerstva kultury v personálním informačním systému OK Base;
<br>.správa a aktualizace údajů státních zaměstnanců v ISoSS;
<br>.koordinace a metodická pomoc věcným útvarům při zpracování personálních a mzdových podkladů;
<br>.součinnost při tvorbě koncepce personální práce a péče o zaměstnance Ministerstva kultury;
<br>.spolupráce s Úřadem práce a Státním úřadem inspekce práce včetně odpovědnosti za správné,úplné a včasné plnění zákonných povinností vůči těmto institucím;
<br>.sledování závazných limitů regulace zaměstnanosti,počtu zaměstnanců a objemu finančních prostředků <.>
<br> Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28.září 2020,tj.vtéto lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury,Maltézské nám.471/1,118 11 Praha 1,nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebníh...

Načteno

edesky.cz/d/4140631

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz