« Najít podobné dokumenty

Obec Šardice - Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 23..9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šardice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 23..9.2020
POZVÁNKA
<br> na jednání č.12 zastupitelstva obce Šardice,které svolávám na 23.9.2020,v 17:09 hodin do zasedací místnosti OU SARDICE č.p.601
<br> Program:
<br> FDPUHQFFPJPT“
<br> Zahájení
<br> Jmenování zapisovatele
<br> Schválení předloženého programu
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Volba návrhové komise
<br> Vyjádření se k minulému zápisu — podpis ověřovatelů
<br> Kontrola úkolů z minulého jednání a organizační záležitosti informace o jednání rady obce
<br> Návrh na koupi pozemků p.č.3366/2,3366/3 a 3366/50 v k.ú.Šardice
<br>.žádost o prodej části pozemku p.č.1209/13; 1209/3 v k.ú.Šardice.ěádost o prodej pozemku p.č.7049 v k.ú.vSardice „.Zádost o koupi pozemku p.č.5144 v k.ú.Sardice a nabídka prodeje p.č.472 v k.ú.Sardice
<br> 13.Možnost řešení pozemku p.č.452 v k.ú.Šardice 14.Darovací smlouva Povodí Moravy 15.Smlouva o zřízení věcného břemene,č.HO-Ol4330061946/001,příp.kNN,Buštík 16.Smlouva o zřízení věcného břemene,č.9900086503_2/VB,STL plynovodní přípojka l7.Veřejnoprávní smlouva — TJ Baník Šardice 18.Dso Čov Mistřín 19.Návrh na změnu ÚP 20.Územní studie BI 12 - Kostelisko 21.Hospodaření k 31.3.2020 22.Rozpočtové opatření 23.Inventarizace majetku 2020 24.Odpadové hospodářství obce Šardice 25.Šardický hody 26.Diskuze OBEC ŠÁ 27.Závěr RDICE 591613 Šardice 501 v Šardicích,dne 16.9.2020 00:3?5374/ XXXXXXX XXXXXXX f: <.>,;.má) Starostka obce Šar (: Zveřejněno na úřední desce : <.>,<.>.<.>,<.>.„ ' Zveřejněno na www.sardice.cz : fičí.<.> ÝÍÉJ.<.> A / :? !! ! AMW/RA,(' OBEC ŠARDICE 69613 Šardice 601 IČ 00285374
<br>.2_

Načteno

edesky.cz/d/4140595

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šardice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz