« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 519.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

519.pdf
Statutární město Ostrava
<br> městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz—„.<.> —.STA'ílj'
<br> úřad městského obvodu <,>
<br> | 1 i )
<br> ODBOR:,_ ' JEDNAC'I CISLQ: MOaP1'068048í20lNEZIJar,SPISOVA ZNACKA: S-MOaP/068048120l1 |
<br> 1
<br> i
<br>,pisemnnulrud-cum: ' čislo;.<.> <.>
<br> Oznámení
<br> iARNi MF Sii) ()čš IlŠnVA' !HČSISkj :hvnl \? im: » a $<.:av íaPři- O?
<br> Wf/fo WLW/ú 7%?,NJ./2M _ '
<br> líIIIEí|||l|||||||l|||l|||
<br> datum vy,-ešení: DM „EST lhůta pro '\ijtílí.scinmm 11m-
<br> zu správnost <,>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen úřad) vyhlašuje
<br> dle zákonač
<br>.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové rízení č.VŘ1202018
<br> Druh práce:
<br> referent přestupků
<br> Charakteristika Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku,občanského práce: soužití a ve věcech majetkových Odbor: stavebního řádu a přestupků Doplňující Místo výkonu práce: Ostrava informace: Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá Předpoklady — státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,pro vznik — dosažení věku 18 let,pracovního — způsobilost k právním úkonům,pomeru: — bezúhonnost,— zdravotní způsobilost,— ovládání jednacího jazyka.Kvalifikační Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
<br> Jiné požadavky
<br> — znalost těchto právních předpisů:
<br> pro vznik — zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,pracovního ve znění pozdějších předpisů,pomeru: — zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,— zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení (správní řád),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> — orientace v zákoně č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů (ve věcech souvisejících s charakteristikou práce) <...

Načteno

edesky.cz/d/4140499

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
01. 10. 2020
01. 10. 2020
30. 09. 2020
30. 09. 2020
30. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz