« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_280.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_280.pdf
1/2
<br> Souběžně neminuly na tntemem IW/ „ Čády/„ZÚ
<br> Statutární město Ostrava :,<,> v,Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky oznamenl O Vyh laser"
<br> úřad městského obvodu VýběrOVéhO řízení
<br> Tajemník úřadu vyhlašuje výběrové řízení č.18/2020 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> Druh práce: právník úřadu
<br> Charakteristika práce:
<br> Zajišťování komplexní přestupkové agendy při přestupkovém řízení dle zvláštních zákonů.Zajišťování právní agendy ve věcech veřejného opatrovnictví,tvorba stanovisek,odborná vyjádření,vypracování a kontrola smluv,zastupování městského obvodu před soudy a jinými správními orgány,normotvorba interních
<br> předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,Přemyslovců 63,Ostrava - Mariánské Hory
<br> Předpoklady:
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt dosažení věku 18 let
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> bezúhonnost
<br> zdravotní způsobilost
<br> ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: „ vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oboru právo na vysoké škole v CR
<br> Jiné požadavky:
<br>.všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:.— č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů ůigbuggshllsťéĚlwsorglŽŽZ/ŠVA — č.150/2002 Sb <.>,soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů 3553533353513 a Hulváky _ č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů „slo ggg/%$ — č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
<br> vyvěšena dne: PétraKalvarová
<br>.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
<br> | (><
<br> — č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů sňata dns: — c.99/1963 Sb <.>,obcansky soudn1 rad,ve zneni pozdejswh predpisu za smávnm.<.>.1.5.5.0515 <.>,Elli/ll
<br>.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> — OZV č.14/2013 Statut města Ostravy v aktuálním znění
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4140488

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
30. 09. 2020
30. 09. 2020
25. 09. 2020
23. 09. 2020
23. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz