« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - umístění stavby "LTEN0_B_BMJEM_OK"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - umístění stavby "LTEN0_B_BMJEM_OK"
‘Uřad městské části města Brna,Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
Stavební úřad ‘0210
<br> Palackého nám.11,621 OO Brno
<br> Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: V Brně dne: 16.9.2020
MCBRMHIOO7349/20/2100ÍKUIV XXXXX XXXXXXXX Počet stran: X
K podání tel.: XXXXXXXXX Vaše číslo jednací:
<br> fax: 541 226 124
Spisová značka e-mail: kucerovareckovice.bmo.cz
S MCBRMH/00675 1/20/21 00/KUIV
<br> CETIN a.s <.>,ičo 04084063,Českomoravská č.p.2510/19,190 00 Praha <,>
kterou zastupuje Suntel XXXXX s.r.o <.>,ICO XXXXXXXX,Březnická č.p.5602,760 01 Zlín
<br> Vyvěšeno dne: 16 09 7020 Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 16 09 2O?fl
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNI
<br> CETÍN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská č.p.2510/19,190 00 Praha,kterou zastupuje Suntel Czech
s.r.o <.>,ICO 60753447,Březnická č.p.5602,760 01 Zlín (dále jen “žadatel“) podal dne 20.8.2020 žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem:
<br> „LTENO_B_BMJEM_OK“ <,>
<br> stavba veřejné telekomunikační sítě elektronické komunikace.Jedná se o uložení ochranných trubek pro
zafouknutí optického kabelu,ul.Ječná,na pozemcích parc.č.567/7,56 1/32 a 56 1/37 v k.ú.Řečkovice <,>
(dále jen “stavba“) <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Nové vedení se skládá z ochranných HDPE trubiček pro optické kabely a bude vycházet z místa napojení
na stávající trasu v ulici Ječná vedle garáží poblíž bytového domu Ječná 12 18/42.Odtud bude proveden
lokální výkop směrem k tomuto bytovému domu,kde budou trubičky ukončeny <.>
<br> Polohopisné umístění je patrné z výkresu situace v příloze tohoto oznámení <.>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,jako stavební úřad příslušný podle 13
odst.I písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“),a obecně záv...

Načteno

edesky.cz/d/4140474

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz