« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Koláčkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Koláčkova
___
<br> 21o
<br> ____
<br> MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
<br> ______I
<br> 601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0330821/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
Spis.Zn.: 5400/OD/MMBĺ0330821/2020 Ing.Lang /542174217 14.9.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 77 odst.1 písm.c) a 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
po předchozím písemném vyjádření Policie CR KRP JMK,č.j.KRPB-144016-60/ČJ-2020-0600D1 <,>
ze dne 6.8.2020 <,>
postupem v souladu s ustanovením 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,iČ: 262 64 641
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místní pozemní komunikaci Koláčkova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br> z důvodu realizace přípojky plynovodu před objektem Koláčkova 23 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je cca 20 dní v období 21.9.— 31.12.2020.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
<br> podle zákona č.36 1/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.36 1/2000 Sb <.>,vyhlášky č.3 98/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> Č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Č.j.: MME/0330821/2020
<br> Odbor dopravy...

Načteno

edesky.cz/d/4140472

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz