« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat,směnit, darovat, pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat,směnit, darovat, pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit nemovitý majetek
č.j.MCBJIH/09098/2020/MO/Svár <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO nRNo,MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Majetkový odbor Uřadu městské části Brno-jih
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,nropachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako výprosu <.>
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 z.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zveřejňuje po dobu 15 — ti dnů,záměr statutárního města Brna,městské části Brno-jih
<br> - pacht části pozemku p.č.129/2 jako zahrada a částí pozemků p.č.129/2,p.č.129/ 15 a p.č.129/17,jako přístupová cesta,vše v k.ú.Komárov <.>
<br> Nabídky,náměty či připomínky k uvedenému záměru budou přijímány na podatelně ÚMČ Brno jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,a to po dobu zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Vyvěšeno dne: 1 6 “09“ 2020
<br> Úřad mág Man'áns n
<br> Sejmuto dne:
<br> s_t_| města Brna.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 0 '1' Ing.XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> ' XX' XXX 00 Brno vedoueí majetkového odboru UMČ Brno—jih
<br> V Brně dne: 16.09.2020

Načteno

edesky.cz/d/4140468

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz