« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Oznámení o vystavení Územní studie "Jižní čtvrť"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vystavení Územní studie "Jižní čtvrť"
Magistrátměsta Brna B ' R | N | O '
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Č.j.: MMB/0374777/2020
<br> OZNÁMENÍ o VYSTAVENÍ
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako příslušný úřad územního plánování oznamuje prodloužení vystavení
<br> Územní studie „Jižní čtvrť“
<br> Řešené území o výměře cca 140 ha se nachází v městských částech (MČ) Brno-střed a Brno—jih v k.ú.Město Brno,Staré Brno,Trnitá,Komárov,Štýřice.Jedná se o rozsáhlé území mezi historickým jádrem města a MČ Brno-jih,vymezené stávajícím hlavním nádražím,ulicemi Benešova a Nádražní na severu,na západě ulicemi Nové sady,Poříčí až k drážnímu tělesu,na jihu je rozhraní ve směru východ-západ v úrovni soutoku Svítavského náhonu a řeky Svratky a na západní straně je ohraničeno ulicemi Svatopetrská a Plotní <.>
<br> Územní studie je vystavena od 24.září 2020 do 26.října 20201 v zasedací místnosti OÚPR MMB ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno <.>
<br> Předmětně území je dlouhodobě sledováno jako jedno z prioritních území pro budoucí rozvoj města,cílem je vybudovat zde novou atraktivní městskou čtvrť,která bude integrální součástí rozšířeného centra města.Územní studie je pořizována na základě rozhodnutí Rady města Brna,důvodem je zahájení aktuální strategické přípravy daného území pro rozvoj po rozhodnutí vlády ČR o poloze přestavby ŽUB „varianta nádraží u řeky“.Územní studie prověřila jednak záměry známé v době zpracování ÚS,jednak možnost uplatnění myšlenek 2 vítězných návrhů urbanistických soutěží a územních studií.Na základě aktuálních znalostí o území a jeho bezprostředním okolí studie aktualizuje prostorové regulativy,podrobně definuje funkční plochy,aktualizuje řešení dopravní a technické infrastruktury,vyznačuje území,která budou řešena prostřednictvím architektonických soutěží,stanovuje etapizaci výstavby v území a definuje pozemky veřejně prospěšných staveb a opatření <.>
<br> 8 projednávanou územní studií se můžete seznámit po dobu jejího vystavení rovněž na webový...

Načteno

edesky.cz/d/4140466

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz