« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Černovice - Svolání 12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
STAROSTA,BOLZANOVA 1,618 00 Brno
<br> V souladu s ustanovením § 91 odst.1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
SVOLÁVÁM
12.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice <,>
které se bude konat ve čtvrtek 24.9.2020 v 17:00
v Sociálním domě,Charbulova 86,Brno
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Schválení ověřovatelů zápisu
4.Dotazy,podněty a připomínky občanů
5.Kontrola úkolů (Mgr.Opálka)
6.Zápis z 11.jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 22.6.2020
(Mgr.Blažík)
7.Zápis z 12.schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 9.9.2020
(Ing.et Ing.Smrček)
8.Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Černovice na období 2022-2026 (RMČČ)
9.Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek (RMČČ)
10.Návrh změny Statutu města Brna – oblast dotací v dopravě (RMČČ)
11.Návrh obecně závazné vyhlášky č./2020,o regulaci používání zábavní pyrotechniky
(RMČČ)
12.Vyjádření k návrhu na dispozici s majetkem města – prodej části pozemku
parc.č.2063/1 v k.ú.Brno-Černovice (RMČČ)
13.Vyjádření k využití předkupního práva ke stavbě na pozemku parc.č.2092/12
v k.ú.Brno-Černovice (RMČČ)
14.Vyjádření k nabytí pozemků parc.č.2222/5,parc.č.2222/8,parc.č.2712/156,vše
v k.ú.Brno-Černovice (RMČČ)
15.Dotazy,podněty a připomínky členů ZMČČ
16.Závěr
<br>
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice je veřejné a je z něj pořizován videozáznam,který bude následně zveřejněn na webových stránkách MČ <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX
starosta
m

Načteno

edesky.cz/d/4140465

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz