« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Černovice - Výzva k účasti na ústním jednání - RD ul. Smutná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ODBOR VYSTAVBY A UZEMNIHO PLANOVANI,BOLZANOVA 763/1,618 00 BRNO
<br> VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MCBCER/04020/20/SU/F u
<br> SPIS.ZN.: MCBCER/02766/20/F u
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX ová
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> MOB:
<br> EMAIL: fuohsova.renata©cemovice.bmo.cz DATUM: 16.09.2020
<br> VÝZVA K ÚČASTI NA ÚSTNÍM JEDNÁNÍ
<br> Stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Emo—Černovice,odbor Výstavby a územního plánování příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) svolává V souladu s ?; 5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ústní jednání za účelem smírného odstranění rOZporů,které brání řádnému projednání a rozhodnutí ve Věci společného řízení na stavbu:
<br> "Soubor RD-novostavba při ulici Smutná,Brno-Černovice,včetně technické infrastruktury" (dále
<br> jen "stayba") na pozemcích parc.č.2335/1,2347,2348/1,2348/2,2348/6,2349/1 V katastrálním území Cernovice <.>
<br> Popisy stavebních objektů: so 01 - RODINNÝ DÚM,so 02 - RODINNÝ DUM,so 03 _ RODINNÝ DÚM,VČETNĚ OPĚRNÝCH STĚN so 04 - RODINNÝ DÚM,VČETNĚ OPĚRNÝCH STĚN
<br> so 05-A _ NOVOSTAVBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE RD so OS-B — REKONSTRUKCE UCELOVE KOMUNIKACE
<br> so 06 - PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNI'HQ ŘADU so 07 _ PRODLOUZENI VODOVODNIEO RADU
<br> so 08 _ PŘÍPOJKA VODY so 09 _ PŘÍPOJKA VODY so 10 - PŘÍPOJKA VODY so II _ PŘÍPOJ'KA VODY
<br> so 12 _ PŘÍPOJKA KANALIZACE so 13 - PŘÍPOIKA KANALIZACE so 14 - PŘÍPOJKA KANALIZACE so 15 _ PŘÍPOJKA KANALIZACE
<br> so 16 - OPLOCENí POZEMKU
<br> ně;/7
<br> Č.j.MCBCER/O4020/20/SU/Fu str.2
<br> SO 17 — OPLOCENÍ POZEMKU SO 18 — OPLOCENI POZEMKU
<br> so 20 „ OPERNA SIENA (MEZI so 0; A so 03) so 21 - OPERNA STENA (NAVAZUJICI NA so 04)
<br> so 24/1 - VSAKOVACI NADRZ ZPEVNENE PLOCHY SOUKROME KOMUNIKACE so 24/2 _ VSAKOVACI NADRZ ZPEVNENE PLOCHY SOUKROME KOMUNIKACE
<br> na pozemcích parc.č.2335/1,2347,2348/ 1,2348/2,2348/6,2349/1 V katastrálním ú...

Načteno

edesky.cz/d/4140464

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz