« Najít podobné dokumenty

Město Šenov - Veřejná výzva na obsazení volného místa v rámci Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 125.76 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná výzva na obsazení volného místa v rámci Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 125.76 KB)
Město Šenov,Radniční náměstí 300,739 34 Šenov
<br>
<br>
<br> Veřejná výzva
<br>
Tajemnice Městského úřadu Šenov zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v
<br> rámci Městského úřadu Šenov:
<br>
<br> Druh práce: úředník na úseku právním a kontrolním
- zajišťuje právní poradenství pro město a případné právní zastupování města v soudních sporech
<br> - zajišťuje legislativní činnost města a návrhy a kontrolu právních předpisů města,vede evidenci
<br> OZV a nařízení města
<br> - koordinuje výkon finanční kontroly a zajišťuje dohled nad vnitřním kontrolním systémem
<br> - provádí kontroly hospodaření u organizací zřízených městem,kontroly u příjemců dotací
<br> - provádí kontrolu a evidenci smluv uzavřených městem
<br>
<br>
Zařazení: Městský úřad Šenov,úsek právní a kontrolní,úředník
<br>
<br> Místo výkonu práce: Město Šenov - Městský úřad Šenov,Radniční náměstí 300,Šenov
<br>
<br> Platové zařazení: 11.platová třída (dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění),možnost postupného přiznání
<br> osobního příplatku
<br>
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou
<br>
<br> Nástup: 01.01.2021,případně dle dohody
<br>
<br> Předpoklady: dle § 4 odst.1 a 2 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků a o změně některých zákonů,v platném znění
<br> (Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě
<br> fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku
<br> 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další
<br> předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem)
<br>
<br> Požadované vzdělání:
<br> - vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu v oboru právo
<br> (výhodou),příp.v oboru veřejné správy
<br> - výhodou praxe v právním oboru nebo oboru veřejné správy
<br> - výhodo...

Načteno

edesky.cz/d/4140201

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz