« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Oldřichov - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Oldřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace
Obecní úřad Nový Oldřichov
<br> Mistrovice 51,47113 Nový Oldřichov tel./fax: 487 767 220,e-mail: uradoldrichov©seznam.cz,ID datové schránky: kgfaudp
<br> V Novém Oldřichově dne 18.08.2020
<br> Pro účely konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č.36 — Česká Lípa,které se uskuteční ve dnech 2.a 3.října 2020,tímto podle ust.& 14c písm.Í) zák.č.247/ 1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů,zveřejněním na úřední desce poskytuji
<br> INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKÚ
<br> OVK č.Sídlo okrsku
<br> 1 Mistrovíce 511 471 13 Nový Oldřichov — budova Obecního úřadu
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> Rozdělovník: - k vyvěšení na úřední desce - k založení do volební dokumentace
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne: 18.8.2020
Informace
O b e c n í ú ř a d
<br> N o v ý O l d ř i c h o v
<br>
M i s t r o v i c e 5 1,4 7 1 1 3 N o v ý O l d ř i c h o v
<br> tel./fax: 487 767 220,e-mail: uradoldrichov@seznam.cz,ID datové schránky: kgfaudp
<br>
<br>
<br>
<br>
V Novém Oldřichově dne 18.08.2020
<br>
Pro účely konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje,které se uskuteční ve dnech 2.a 3.října
<br> 2020,tímto podle ust.podle ust.§ 15 odst.1 písm.f) zák.č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a
<br> o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,poskytuji
<br>
<br> INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
<br>
<br> OVK č.Sídlo okrsku
<br> 1 Mistrovice 51,471 13 Nový Oldřichov – budova Obecního úřadu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………….<.> <.>
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozdělovník:
<br> - k vyvěšení na úřední desce
<br> - k založení do volební dokumentace
<br>
<br>
<br>
<br>
Na úřední desce vyvěšeno dne: 18.8.2020
<br>
<br>
2020-08-18T13:53:09+0200
XXXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4138499

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Oldřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz