« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Oldřichov - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Oldřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Obecní úřad Novv Oldřichov
<br> Mistrovice 51,471 13 Nový Oldřichov tel./fax: 487 767 220,e-mail: uradoldrichovGř/seznammz,ID datové schránky: kgfaudp
<br> ozuÁmení
<br> o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu čR
<br> Starostka obce Nový Oldřichov podle ?; 15 zák.č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zák.o volbách do XXXX.“) zveřejněním v místě obvyklým
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č.36 _ Česká Lípa se uskuteční v pátek dne 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově obecního úřadu,Mistrovice 51,471 13 Nový Oldřichov pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu na území obce Nový Oldřichov
<br> 3.Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Senátu.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 4.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky) <.>
<br> 5.V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
<br> v pátek dne 9.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 10.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Volič obdrží hlasovací lístky pro II.kolo voleb ve dnech voleb ve volební místnosti <.>
<br> V Novém Oldřichově dne 16.9.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Obecní úřad NovÝ Oldřichov
<br> Mistrovice 51,471 13 Nový Oldřichov tel./fax: 487 767 220,e—mail: uradoldrichováúseznamxz,ID datové schránky: kgfaudp
<br> OZNAMEN! o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
<br> Starostka obce Nový Oldřichov podle ust.& 15 odst.1 písm.a); ust.% 27 zák.č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční: v pátek dne 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3.října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově obecního úřadu,Mistrovice 51,471 13 Nový Oldřichov pro voliče podle místa,kde j sou přihlášení k trvalému pobytu na území obce Nový Oldřichov
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování potě,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (občansbřm průkazem nebo cestovním pasem Ceské republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> V Novém Oldřichově dne 16.9.2020 7
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> „,<.>,<.> “: “Sar.-"'a
<br>.u.=-.<.> Jí ;? fw.—- 'i'-I" fl? nm:-:o.— "Val L' „m =!.“ “=* E.<.> -r.; _,„V "„a E <.>,-: \qyx _: if 5m ':,-

Načteno

edesky.cz/d/4138498

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Oldřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz