« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR
Oznámení
o době a místě konání voleb
<br> do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR
<br> Starosta obce Krasíkovice v souladu s ustanovením § 27 zákona č <.>
130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.1 zákona č <.>
247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
<br>
oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční v pátek dne 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotu dne 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb je volební místnost v kulturním domě
v Krasíkovicích <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky (pro volby do zastupitelstva Kraje
Vysočina platným občanským průkazem,cestovním pasem a pro volby
do Senátu Parlamentu ČR občanským průkazem,cestovním pasem <,>
diplomatickým,nebo služebním pasem České republiky,cestovním
průkazem České republiky) <.>
<br> 4.Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti <.>
<br> 5.V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se
tyto uskuteční v pátek dne 9.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 10.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
Volič obdrží hlasovací lístky pro druhé kolo voleb až ve volební místnosti <.>
<br>
<br> V Krasíkovicích dne 15.9.2020 XXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4138385


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz