« Najít podobné dokumenty

Obec Nenačovice - Oznámení o místě a datu konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nenačovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-miste-a-datu-konani-voleb.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad
oddělení správních agend
<br>
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
konané ve dnech 2.a 3.října 2020
<br> Metodika krajského úřadu č.1 pro obecní úřady Středočeského kraje
<br> Obsah Strana
Datum a doba konání voleb,právní předpisy na úseku voleb do zastupitelstev krajů 2
Právo volit do zastupitelstva kraje 3
Volební okrsky 3
Stálý seznam voličů 4
Informace Ministerstva vnitra: Nový postup při hlasování voličů zapsaných ve zvláštních
seznamech voličů u zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
<br> 7
<br> Přehled volebních orgánů a působnost krajského úřadu 8
Úkoly pověřeného obecního úřadu 9
Úkoly obecního úřadu 10
Úkoly starosty 12
Okrsková volební komise 14
Voličské průkazy 21
Vzor písemné žádosti voliče o voličský průkaz 23
Vzor úředního záznamu osobně podané žádosti voliče o vydání voličského průkazu 24
Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu 25
Vzor stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 26
Vzor poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 27
Vzor jmenování zapisovatele okrskové volební komise 28
Vzor delegování členů okrskové volební komise starostou na neobsazená místa 29
Vzor svolání prvního zasedání okrskové volební komise 30
Vzor vyrozumění členů okrskové volební komise,jejichž účast na školení je povinná <,>
o termínech školení
<br> 31
<br> Vzor slibu členů okrskové volební komise 32
Vzor oznámení o době a místu konání voleb 33
Potvrzení obecního úřadu pro zaměstnavatele člena okrskové volební komise 34
Volební kampaň 35
Vybavení volebních místností 37
Distribuce volebních materiálů 39
Kontakty 39
Přehled obcí Středočeského kraje,kde se konají společné volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
<br> 40
<br> Příloha: Přehled termínů a lhůt (materiál Ministerstva vnitra): https://www.mvcr.cz/clanek/volby-
2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx
<br>
Poznámka: K volbám do Senátu je zpracována ...

Načteno

edesky.cz/d/4138265

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nenačovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz