« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 14.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
r'o|
é,on
oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací nazaíízenídistribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
<br> údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
14.09.2020 od 08:00
<br> Obec
Jinín
Kuřimany
Miloňovice
Miloňovice
Paračov
Třešovice
<br> (l
í
<br> d,t,r,00ao
<br> VrůE l
<,> r,ri!i I
<br> do 14.09.202014:00
<br> část obce
Jinín
Kuřimany
Miloňovice
sudkovice
Paračov
Třešovice
<br> Vypnutá oblast:
Zorkovice celá obec,Jinín bytovky a část obce od zděné trafostanice k hosPodě a u kostela
<br> směr
<br> XXXX a po čp.X včetně podniŘatelsicých odběrů v této části obce,areál MOTO Jinín,kovovýroba
<br> ELH Jinín Kuřimany celá obec včeině podnikatelslcých odběrŮ,skládka TePlárnY a.s.Strakonice
v
<br> Kuřimanech Miloňovice -celá obec včetně podnikatelských odběrŮ v obci,objektY ZOD Sudkovice
<br> v Miloňovicích paračov- celá obec včetně podnikatelských odběrŮ v obci,areál VOD Lidmovice
v
<br> i,;;;č".č;ěórp"iaroo Sudkovice celá oLec včetně podnikatelských odběrů Třešovice celá obec
včetně podnikatelských odběrů
<br> Spoleěnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
<br> nezbytného kroku oprávněna nazákladé ustanovení § 25 odst,(3) písmeno c) bod 5 zákona
č <,>
<br> 458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).Žádáme odběratele el.energie
<br> o pochopení pro toto nezbytné omezení <.>
<br> Upozornění:
V době přerušení dodávky etektřinyje nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
<br> zaíízení zazaíízení pod napětím <.>
<br> případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
<br> předem vždy projednat se spoleěností E.ON Distribuce a,s <,>
<br> Pro případné další informace volejte E.oN Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
<br> www.eon_distribuce.cz,kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny <,>
<br> Děkujeme Y ám za pochopení <.>
<br> 2l3

Načteno

edesky.cz/d/4135677

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz