« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_821316425_1_SCAN_20200914_132806155.pdf [0,33 MB]
Uzavírka silnice č.III 130 Leština u Sv.— Vrbice - Kýnice
<br> Š' _ i _ „qv“*' * * C-nošt “ »; „; Umim 5 ' ff „; 1305 V - „ : ; r-—-.<.> __“.lf.-.-'*""' „.- „ — | V,*“? » „ „ i \ Tunochodv „ _ Leština,\? 00b“ "08 u Svetle _ “„ „." - | 30%,e" -.<.> —___---a -._ __ Štěpánov N“,' „ x & E " ' ““za : - ;; Mášanxčkw „„ ' M2313
<br> !
<br> ' " _ uzavírka od 29.9.do 30.10.2020 [__I.i & objízdná trasa obousměrná
<br> cqýq—unf'
<br> UZAVÍRKA SILNICE Č.||/130 - KYNICE
<br> - í RMSIlean-m
<br> RWF-'.:
<br> * vimu—su „.a
<br> u DIEM—Hlulm.nwm-m
priloha_821316425_0_KSÚS Kynice.pdf [0,13 MB]
strana 1/3
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
ID datové schránky: yptb58f Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXXX/XXXX/OD-XXSDZ-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 14.09.2020 E-mail: posta@svetlans.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu),na základě podnětu podaného dne 31.08.2020 spol.Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny,příspěvková organizace,IČ 00090450,sídlo Kosovská 1122/16,Jihlava,Oddělení
TSÚ Havlíčkův Brod,Žižkova 1018,Havlíčkův Brod,kterou zastupuje pan Ing.XXXXX XXXXXX (dále
jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství policie Kraje
Vysočina,územní odbor Havlíčkův Brod,Dopravní inspektorát,Nádražní 59,Havlíčkův Brod ze dne
28.08.2020,č.j.KRPJ-89662-1/ČJ-2020-161606 a po posouzení podnětu v souladu s ustanovením §
77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o
silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) stanovuje dne 14.09.2020:
<br> přechodnou úpravu provozu na komunikacích č.II/130 Vrbice - Kynice,č.II/346 Leština u
Světlé – Štěpánov,č.III/1305 Leština u Světlé - Dobrnice,č.III/1308 Dobrnice – Číhošť – křiž <.>
se sil.č.II/130,v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č.II/130 Vrbice - Kynice – oprava
povrchu komunikace,v termínu od 29.09.2020 do 30.10.2020 – přechodné dopravní značení dle
grafických příloh,která jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> důvod: úplná uzavírka silnice č.II/130 Kynice – oprava povrchu komunikace
<br> Platnost stanovení : od 29.09.2020 do 30.10.2020
<br> Instalaci dopravního značení provede: KSÚS Vysočiny,Odděl...

Načteno

edesky.cz/d/4135353

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz