« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Záměr prodej části pozemku ve Zdeslavicích (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-09-10-záměr-prodej.pdf [0,08 MB]
IČO 00267295,OBEC ČÍHOŠŤ,ČÍHOŠŤ 44,582 87 ČÍHOŠŤ
<br> V Číhošti dne 10.září 2020
<br> Zveřejnění záměru
<br> Obec Číhošť zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> záměr prodeje
<br> části pozemku par.č.476 – ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře cca 180 m2 v katastru
nemovitostí pro obec Číhoš,k.ú.Zdeslavice.ť
<br> Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,připomínky a náměty do 15 dnů
ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta obce
<br> Xo.září 2020
Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………….<.>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: …………………… <.>
<br> Strana 1 (celkem 1)

Načteno

edesky.cz/d/4131101


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz