« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Pachtovní smlouva v k.ú. Litice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20160520100640498.pdf 407,64 kB

Statutární město Plzeň,Městský obvod Plzeň 6 —— Litice
<br> zastoupené starostou MO Plzěň 6 — Litice,lng.Jaromírem J anouškem
<br> V souladu s ustanovením š 39 odstl zákona č.128/2000 Sb.v současném znění,oznamuje
<br> z a m ě r :
uzavřít
<br> pachtovní smlouvu na níže uvedené pozemky v k.ú.Litice u Plzně za účelem provozování
zemědělské činnosti,na dobu neurčitou s výpovědí ve dvanáctiměsíční výpovědní době vždy
k 1.10 běžného kalendářního roku,a to za pachtovně stanovené minimálně ve výši znaleckého
“posudku.'
<br> Žádosti () pacht všech zveřejněných pozemků,které v celku tvoří funkční celek <,>
<br> s navrhovanou výší pachtovného za 1 mŽ/rok (uvedené v Kč) zasílejte po dobu zveřejnění na
níže uvedenou adresu <.>
<br> Zemědělské pozemkv
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> p.č.plocha propachtovaná druh pozemku _ <,>
pozemku 1112 plocha m2
189/8 98.\ část 45 orná půda
198/7 319 část 214 orná půda <.>
200/1 2622 2622 trvalý travní porost
200/6 1078 1078 trvalý travní porost
211/8 497 497 orná půda
21 1/1 2 4443 4443 orná půda
211/20 126 126 orná půda
1225/20 2568 část 2560 orná půda
225/32 571 část 556 orná půda
225/38 213 část 124 orná půda
23 9/28 36 36 orná půda
239/35.<.> 67- 67 ornápůda '
239/40 1620 část 460 orná půda
239/41 733 část 360 orná půda
239/42 5 89 část 360 orná půda
239/43 618 část 380 orná půda
305/2 540 _ část 330 orná půda
313/23 59 5 9 trvalý travní porost
325/3 79 79 orná půda
369/28 45 45 trvalý travní porost
369/29 129 129 trvalý travní porost
369/ 72 1400 1400 trvalý travní porost
385/15 360 část 252 orná půda
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 385/24 349 349 orná půda
385/29 214 214 orná půda
3 85/3 0 1 153 část 500 orná půda
402/2 1196 část 724 orná půda
402/4 370 část 250 orná půda
402/5 88 88 orná půda
402/ 13 3645 část 3360 orná půda
413/7 357 357 orná půda
413/10 187 187 orná půda
413/ 12 203 203 orná půda
418/8 259 259 orná půda
418/9 39 39 orná půda
447/19 296 296 orná půda
447/69 247 247 orná půda
447/72 88 88 orná půda
447/73 3 14 314 orná půda
447/104 591 591 orná půda
447/ 1 17.185 185 trvalý travní porost
447/151.1171 1171 ornápůda
471/16 733 733 orná půda
471/17 2665 2665 orná půda
471/37 926 926 orná půda
471/50 539 část 530 orná půda
512/6 81 81 orná půda
564/16 3757 část 3592 orná půda
' 626/9 636 část 437 orná půda
626/10 131 část 27 orná půda
690 628 628 orná půda
789/76 19 19 orná půda
1585/22 151933 část 81369 orná půda
1874/17 _ 72572 725 72 trvalý travní porost
1890/25 24020 24020 orná půda
1964/2 82887 část 81 180 orná půda
1966/1 9263 část 8550 orná půda
1970/7 20532 205 32 trvalý travní porost
1973/8 25602 část 25150 orná půda
1974/6 4584 45 8.4.- trvalý-travníporost '
1 974/1 3 6 1 874 6 1 874 trvalý travní porost
1981/82 169530 část 164789 orná půda
celkem 579902
<br>
<br>
<br> Pozemkv —— ostatní plocha
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> p.č.plocha propachtovaná druh pozemku
pozemku m2 plocha m2 -
200/2 312 část 204 ostatní plocha—
ostatní komunikace
424/3 254 část 98 ostatní plocha
447/18 194 194 ostatní plocha—-
ostatní komunikace
537/19 1 1905 část 7722 ostatní plocha
537/20 20097 část 12405 ostatní plocha
558/4 8812 8812 ostatní plocha
681/20 21992 část 21818 ostatní plocha
694/5 13590 část 12390 ostatní plocha
1587/6 3391 část 400 ostatní plocha
1848/54 1539 část 972 ostatní plocha—
ostatní komunikace
1850/5.1795 část 348 ostatní plocha
1890/26 7444 7444 ostatní p10cha
1973/10 3195 část 2890 ostatní plocha
1976/2 643 643 ostatní plocha
1985/1 8423 část 200 ostatní plocha
2060/1 1 961 část 158 ostatní plocha
2060/ 12 1655 část 807 ostatní plocha
2222/6 14957 část 1330 ostatní plocha
2233/1 2272 část 2142 ostatní p10cha—
' ostatní komunikace
2233/4 426 část 390 ostatní plocha—
ostatní komunikace
2234/2 200 200 ostatní plocha-
ostatní komunikace
2234/8 363 363 ostatní plocha-
ostatní komunikace
2234/17 128 128 ostatní plocha—
-- ostatní komunikaCe
223 7/ 1 20 12 část 742 ostatní plocha-
ostatní komunikace
2238/4 296 296- ostatní plocha—
ostatní komunikace
2243/5 1322 část 725 ostatní plocha
2272/6 4294 část 2127 ostatní plocha—
_ ostatní komunikace
2292/4 815 část 130 ostatní plocha
2595/1 1472 část 115 ostatní plocha
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2597 3249 část 2168 ostatní plocha—
ostatní komunikace
<br> 2599 2842 část 263 9 ostatní plocha-
ostatní komunikace
<br> 2600 975 část 180 ostatní plocha-
ostatní komunikace
<br> 2603 419 část 142 ostatní plocha-
o...

Načteno

edesky.cz/d/413049

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz