« Najít podobné dokumenty

Obec Skuhrov - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 10.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skuhrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 10.9.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 9.září 2020
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN
<br> *MZDRX01BQJNO*
MZDRX01BQJNO
<br>
<br>
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 10.září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
<br> opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa)
jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření
kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování
<br> (např.hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona
č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a budov vysokých škol
podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů,se zákaz vztahuje
pouze na společné prostory těchto budov (např.chodby a záchody) <,>
<br> b) v prostředcích veřejné dopravy <.>
<br>
2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
<br> a) děti do dvou let věku <,>
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
<br> skupině <,>
c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní
<br> výukou při vzdělávání v učebně <,>
d) internáty a domovy mládeže,jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti,žáky nebo
<br> studenty <,>
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy ne...

Načteno

edesky.cz/d/4128235

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Skuhrov
27. 10. 2020
25. 10. 2020
22. 10. 2020
20. 10. 2020
16. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Skuhrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz