« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vepřová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Pozvánka na 17.veřejné zasedání
<br> Zastupitelstva obce Vepřová <,>
<br> které se koná
<br> ve středu 16.9.2020 v 19,00 hod
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br>
Program
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu,zapisovatele a ověřovatelů
<br> 3.Kontrola usnesení 16.veřejného zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.Dodatek Smlouvy o dílo č.1 na projekt „Dětská hřiště obce Vepřová“
<br> 5.Vratka finančních prostředků z fondu odměn ZŠ a MŠ XXXXXXX do rozpočtu
<br> Obce Vepřová
<br> X.Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Vepřová
<br> 7.Schválení aktualizace Komplexních pozemkových úprav v k.ú.Vepřová
<br> 8.Výsledek výběrového řízení na nákup hasičského dopravního automobilu
<br> 9.Kupní smlouva na dodávku hasičského dopravního automobilu
<br> 10.Různé
<br> 11.Diskuze
<br> 12.Usnesení a závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 9.9.2020 XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/4126033

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz