« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - OZNÁMENÍ Z OÚ - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ Z OÚ - Opatření obecné povahy
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> & Odbor dopravy a silničního hospodářství & Komenského nám.61,293 01 XXXXX XXXXXXXX Telefon.: XXX XXX XXX.Fax: XXX XXX 336„ 326 716 344,e—maií: machacek©mb—net.cz
<br> ev.č.<.> -
<br> C.j.<.> -
<br> Spis.zn.? ODS!—1 253-280/2020-23fi 89
<br> XXXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX EPIKT a.X- Oprávněná úřední osoba : Marlin Macháček ICO 25 1 72 328
<br> Rudolfovská 461/95 370 01 Ceské Buděiovice
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX „ odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný dle % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů („zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti podané dne 25.8.2020 spol.EDIKT o.s <.>,[čo 251 72 328,Rudolfovská 461/95,370 01 České Budějovice,a po předchozím stanovisku Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,Územní odbor XXXXX XXXXXXXX,Dopravní inspektorát XXXXX XXXXXXXX ze dne XX.srpna XXXX č.j.: KRPS-205169/ČJ-2020-010706-KOM <,>
<br> s t a n o v “ j e ve smyslu ustanovení ?; ?7 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.„o silničním provozu“ a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb,kterou se provádějí pravidla provozu.na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> formou opatření obecné povahy podle ust.% 173 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád spočívající v umístění svislého dopravního značení na účelových komunikacích v katastrálním území Dalovice u Mladé Boleslavi,Kluky u Mladé Boleslavi & Vrátno,v souvislosti s dopravním omezením provozu.na účelových komunikacích křížících přejezdy P 3059; P 3044,P 3045 v rámci akce: Oprava železničních přejezdů,v souladu spředloženým dopravně inženýrským opatřením,které je nedílnou součástí tohoto stanoveni <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení :
<br> 1.Dopravní značen...

Načteno

edesky.cz/d/4125294

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz