« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - OZNÁMENÍ Z OÚ - ÚZSVM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ Z OÚ - ÚZSVM
ÚŘAD PRO ZASTUPOVANI STÁTU ve vEc ECH MAJETKOVÝCH BAŠINOVO NÁBŘEŽÍ 390!42.12s 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2 UZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ XXXXX XXXXXXXX,v.KLEMENTA XXX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> ||| Ill lIII ll |l| |I||ll|l| III | Il Illllllllllllllllllll III I II I "II" III
<br> 3745íSMBí2020-S MB - 83.4.íN1D
<br> Obec Vrátno vAs DOPIS ZN.:
<br> 39 PŘIJATO DNE:
<br> 29426 Vrátno NAŠE Č.J.: UZSVMISM813349í202D-SMB VYŘlZUJE: XXXXXXX XXXXXX,lng.ÚTVAR: XXXX TELEFON: +XXX XXX XXX XXX E—MAIL: Jinna.Novotna©uzsvm.oz DATsoHRANkA: 4bdfs4u DATUM: 19.8.2020
<br> Agenda ned ostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - 55 64 — 65 zákona č.256í2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM") Vám v návaznosti na ust.55 64 a 65 zákona č.2562013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje data z katastru nemovitostí poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním týkající katastrálních území v územní působnosti Vašeho úřadu.Jedná se o seznam nemovitostí platný k 1.8.2020,u nichž je dosud
<br> v katastru evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý,vlastník <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu společně s přiloženými informacemi pro veřejnost a výzvou,aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví <.>
<br> Upozorňujeme,že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků,jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci.S pozdravem Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> ředitel Odboru Odloučené pracoviště XXXXX XXXXXXXX
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Informace pro veřejnost Výzva UZSVM
<br> lNFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.2562013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v s...

Načteno

edesky.cz/d/4125293

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz