« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí zve všechny občany obce na
<br> 12.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Leskovec nad Moravicí <,>
které se koná ve středu 16.9.2020 v 18:00 hod.v zasedací síni obecního úřadu <.>
<br> Program :
<br>
1.Zahájení – zpráva o činnosti obce od minulého zasedání ZO
<br> 2.Plnění rozpočtu obce 1-8/2020
<br> 3.Volba přísedícího u Okresního soudu v Bruntále
<br> 4.Připomínky k návrhu územního plánu obce p.Moravec
<br> 5.Žádost o dílčí změnu územního plánu obce pí.Vujtěchová
<br> 6.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ČEZ Distribuce přípojka Ztratil
<br> 7.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti p.Puchalter
<br> 8.Prodej pozemku parc.č.32/9 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 9.Souhlasné prohlášení – Obnova vodovodu Leskovec - AC
<br> 10.Rozpočtová opatření
<br> 11.Různé
<br> 12.Diskuse
<br>
<br> Žádáme tímto všechny občany o hojnou účast a dochvilnost.Účast členů zastupitelstva obce je povinná <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 8.září 2020 XXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> Sejmuto dne:
bez názvu
Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí zve všechny občany obce na
<br> 12.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Leskovec nad Moravicí <,>
které se koná ve středu 16.9.2020 v 18:00 hod.v zasedací síni obecního úřadu <.>
<br> Program :
<br>
1.Zahájení – zpráva o činnosti obce od minulého zasedání ZO
<br> 2.Plnění rozpočtu obce 1-8/2020
<br> 3.Volba přísedícího u Okresního soudu v Bruntále
<br> 4.Připomínky k návrhu územního plánu obce p.Moravec
<br> 5.Žádost o dílčí změnu územního plánu obce pí.Vujtěchová
<br> 6.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ČEZ Distribuce přípojka Ztratil
<br> 7.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti p.Puchalter
<br> 8.Prodej pozemku parc.č.32/9 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 9.Souhlasné prohlášení – Obnova vodovodu Leskovec - AC
<br> 10.Rozpočtová opatření
<br> 11.Různé
<br> 12.Diskuse
<br>
<br> Žádáme tímto všechny občany o hojnou účast a dochvilnost.Účast členů zastupitelstva obce je povinná <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 8.září 2020 XXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4124776

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Leskovec nad Moravicí
16. 11. 2020
16. 11. 2020
16. 11. 2020
16. 11. 2020
11. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz