« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – Specialista na ÚSES a přírodní biotopy (1229)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Specialista na ÚSES a přírodní biotopy (1229)
Stránka 1 z 4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX – Specialista na ÚSES a přírodní biotopy (XXXX)
<br> v Oddělení ochrany krajiny (121) <,>
<br> Odbor obecné ochrany přírody a krajiny (120)
<br>
<br>
Praha 9.9.2020,č.j.: SR/0096/US/2020 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 9.9.2020
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: Specialista na ÚSES a přírodní biotopy;
<br>  Pozice: XXXXXXX XXXX – Specialista na ÚSES a přírodní biotopy (XXXX);
<br>  Obor služby: 52.Ochrana přírody a krajiny;
<br>  Oddělení: ochrany krajiny (121);
<br>  Odbor: obecné ochrany přírody a krajiny (120);
<br>  Služební úvazek: 1,0;
<br>  Služební poměr: na dobu určitou po dobu trvání projektu OP ŽP „Plán ÚSES
v CHKO“ (nejdéle do 30.9.2023);
<br>  Místo výkonu služby: AOPK ČR,Kaplanova 1931/1,Praha 11 - Chodov;
<br>  Předpokládaný nástup: 2.11.2020 (za předpokladu dokončení výběrového řízení
nebo dle domluvy);
<br>  Platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  agendu související s naplněním projektu AOPK ČR „Plán ÚSES v CHKO“
podpořeným z OPŽP,včetně souvisejících terénních prací a prezentací dosažených
výsledků;
<br>  účast na přípravě a interpretaci XXX o rozšíření přírodních biotopů pro vymezení
ÚSES;
<br>  metodickou podporu projektantů ÚSES ve využití vrstvy mapování biotopů;
<br>  organizaci doplňkového mapování přírodních biotopů pro aktuální potřeby vymezení
ÚSES a implementaci získaných XXX do databáze přírodních biotopů ČR <.>
<br> Ke službě požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu;
<br>  orientaci v problematice mapování biotopů v ČR;
<br>  základní orientaci v problematice územního systému ekologické stability;
<br>  všeobecný přehled o dotačním programu OP ŽP <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4123890

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
06. 10. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
03. 08. 2021
02. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz