« Najít podobné dokumenty

Město Klobouky u Brna - Aukční vyhláška UZSVM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klobouky u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška
ll'l|l||||||IIlIIIIIIllllHIIllllllIIIlIlíIlIllIll—IIIlIIIIIII'IIIII'IIIII
<br> QBOQIBBVIZOZO—BBVM Cj.: UZSVMIB BVI3602/2020-BBVM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách wwnabídkamaietkucz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhiáškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabídkamaietkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 22.9.2020 v 12.00 hod- Konec-aukce se stanovuje na den 24.9.2020 v 10.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Břeclav
<br> Kontaktní osobou je Vladimíra Čechalová,tel.519 311 566,email: Vladimira.Cechalova©uzsvm.cz <.>
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registrací provést <.>
<br>.Zároveň je podmínkou účastí složení částky na úhradu částí kupní ceny (dále jen „kaucet') ve smyslu (:|.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 38.600,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet &.SMS-4542362110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 21.9.2020.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto musí učinit prostřednic...

Načteno

edesky.cz/d/4123746

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klobouky u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz