« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Integrované šetření v zemědělství 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Portál veřejné správy
Portál veřejné správyMENU Přihlášení CZ EN
eObčanka
eObčanka - snazší a pohodlnější jednání s úřady.Zde najdete vše,co potřebujete vědět o eObčance.Jak si ji založit,kde a jak ji použít <.>
Zde najdete datové schránky státních institucí,právníckých,fyzických osob a mnoho dalších <.>
Zde najdete výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů <.>
Informace o otevřených datech a Národní katalog otevřených dat naleznete na portálu otevřených dat České republiky <.>
Plakát obce
Vyplňte výkaz,který obdržíte do datové schránky nebo poštou,anebo od tazatele Českého statistického úřadu.Výkaz můžete vyplnit i elektronicky v aplikaci DANTE WEB.• počet a struktura pracovníků • výměra a využití obhospodařované zemědělské půdy • zavlažování • hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy • stavy hospodářských zvířat • typy ustájení hospodářských zvířat • ekologické hospodaření • jiné výdělečné činnosti zemědělských subjektů Zemědělských subjektů splňujících kritéria,která naleznete na výkaze nebo pod odkazem bit.ly/2X8gslw.1.září 2020: zahájení sběru XXX do XX.října XXXX: doručení výkazů ČSÚ srpen XXXX: zveřejnění výsledků šetření JAK SE ZAPOJIT? KOHO SE ŠETŘENÍ TÝKÁ? KDY ŠETŘENÍ PROBĚHNE? Využití obhospodařované zemědělské půdy v ČR a Evropské unii,2016 (ha) Zemědělské subjekty ve velikostních skupinách dle obhospodařované zemědělské půdy v ČR a Evropské unii,2016 (%) Hustota hospodářských zvířat v ČR a Evropské unii,2016 (ks/100 ha) CO JE OBSAHEM ŠETŘENÍ? PŘISPĚJTE SVÝMI DATY K FORMOVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY © Český statistický úřad | tel.: 274 051 111 | fax: 274 054 083 | e-mail: infoservis@czso.cz | www.czso.cz INTEGROVANÉ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 2020 Trvalé travní porosty Obiloviny Technické plodiny Plodiny sklízené na zeleno ObilovinyTrvalé travní porosty Tech.plodiny Trvalé kultury Plodiny sklízené na zeleno Ostatní plodiny na orné půdě Trvalé kultury Orná půda ladem Zelinářské zahrady Ostatní plodiny na orné půdě Orná půda ladem Zelinářské zahrady ČR EU28 1 356 150 57 208 970 478 510 12 538 510 471 630 19 790 760 148 340 7 892 400 18 590 5 675 440 37 210 10 505 460 90 247 160 944 890 59 193 550 ČR EU28 18,7 19,5 25,8 9,0 9,2 17,8 65,6 12,1 11,7 3,6 3,6 3,3 0 - <5 ha 5 - <10 ha 10 - <30 ha 30 - <50 ha 50 - <100 ha ≥100 ha Skot Kozy Drůbež NA ORNOU PŮDU NA OBHOSPODAŘOVANOU ZEMĚDĚLSKOU PŮDU EU28ČR EU28ČR 40,8 1,7 6,6 55,8 51,6 0,7 0,6 6,7Ovce Koně Prasata 1 662,4 139,2 1 014,9 62,4
Integrované šetření v zemědělství 2020
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
<br> Ke Skalce 30
<br> 586 01 Jihlava
<br>
<br>
1
<br> Oddělení terénních zjišťování
<br>
<br> V Jihlavě dne 31.8.2020
<br>
<br> Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Mobil: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jana.daneckova@czso.cz
<br>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br>
<br> dovolte,abychom Vás informovali o Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ 2020“,které
<br> v letošním roce organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského
<br> parlamentu a Rady (ES) č.2018/1091.Šetření navazuje na systém strukturálních šetření
<br> konaných v České republice od roku 1995 <.>
<br> Zemědělské subjekty sídlící ve Vaší obci navštíví tazatel ČSÚ,který je povinen se prokazovat
průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem).Ověření tazatele je možné na
internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele <.>
<br> Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem
zemědělské výroby,podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby
zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp.poštou v případě fyzických osob bez datové
schránky) <.>
<br> Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit,ověřit jejich aktivitu,zabezpečit vyplnění a
odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce
s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ <.>
<br> Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1.září do 26.října 2020 <.>
<br> Podle znění § 13 zákona č.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,ve znění pozdějších
předpisů,provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi.Uvítáme Vaši
spolupráci formou informování občanů o důvodu pohybu tazatele v obci způsobem v obci
obvyklým.Za tímto účelem přikládáme k případnému využití elektronickou formu (viz příloha)
informačního plakátu,který můžete umístit na webové stránky obce <.>
<br> Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozi...

Načteno

edesky.cz/d/4122033

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz