« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - První zasedání Volební okrskové komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje , konané ve dnech 2.a 3. října 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

První zasedání Volební okrskové komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje , konané ve dnech 2.a 3. října 2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje,konané ve dnech 2.a 3.říina 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
<br> k Městský ! Obecní úřad * VÍJ—QTUQ
<br> Dne.<.>.<.>.€ Lg.<.> “29 “30
<br> Vsouladu sustanovením % 15 odst.1 písm.d) a odst.2 zákona č.1300000 Sb.<.> o volbách do
<br> zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,s v o l si v á m
<br> první zasedání okrskové volební komise - volebni okrsek č.<.>.<.> A.<.>.<.>.pro volby do Zastupitelstva
<br> Středočeského kraje konané ve dnech 20; 3.října 2020.První zasedání se uskuteční dne 2020 v.áffýgymodin v budově „O.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> se sídlem V-ŽQWJUÚ č.p.\,5%
<br> Účast všech členů je nutná,K prvn ímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz <.>
<br> __.) Mise.<.>.„nesené—fw
<br> '
<br> (Jméno,přljmení,podpis)
<br> razítko úřadu ?
<br> Všem členům okrskové volební komise :'okrskových volebních komisí * v obři.: Rih“—
<br> Vyvěšeno na úřednidesce: 329,3020._./

Načteno

edesky.cz/d/4122010

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz