« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – krajinný ekolog (753)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – krajinný ekolog (753)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
<br> vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog (XXX)
<br> v Oddělení hodnocení projektů OPŽP (332) <,>
<br> Samostatný odbor OPŽP (330)
<br> na ústředí AOPK ČR v Praze
<br>
<br> Informace o pracovním místě:
<br>  profese: krajinný ekolog;
<br>  pozice (včetně označení služebního místa): 753 odborný rada;
<br>  oddělení: oddělení hodnocení projektů OPŽP 332;
<br>  odbor: Samostatný odbor OPŽP 330;
<br>  místo výkonu práce: Praha;
<br>  pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené současné
zaměstnankyně;
<br>  předpokládaný nástup: 2.11.2020 nebo dle domluvy;
<br>  platová třída: 12 <.>
<br>
Co budete dělat:
<br>  práci v týmu zaměřenou na hodnocení žádostí v rámci celé ČR z hlediska technických
a ekologických kritérií v rámci Operačního programu ŽP (prioritní osy 4) v oboru ekologie <,>
krajinné inženýrství,biologie druhů,lesnictví,dendrologie,odborné posouzení a hodnocení
návrhů a projektů včetně technických zásahů;
<br>  odpovědnost za hodnocení příslušné oblasti a metodické řízení;
<br>  spolupráci na tvorbě metodik,manuálů a dokumentů;
<br>  provádění komplexních analýz projektů,zpracovávání přehledů projektů;
<br>  podílení se na kontrolních činnostech projektů;
<br>  zajišťování propagace Operačního programu ŽP (prioritní osy 4);
<br>  provádění poradenské a konzultační činnosti externím i interním subjektům;
<br>  podílení se na přípravě a zpracovávání koncepcí zajišťování ochrany přírody a krajiny <,>
programů,posudků apod <.>
<br>
Požadujeme:
<br>  VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni;
<br>  dobré komunikační dovednosti;
<br>  osobní zájem o problematiku ochrany přírody,organizační schopnosti,iniciativní přístup
k řešení úkolů,komunikativnost;
<br>  znalosti práce s PC <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br> Za výhodu považujeme:
<br>  ukončené VŠ vzdělání v odpovídajícím studij...

Načteno

edesky.cz/d/4121426

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz