« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
OBEC VÝKLEKY,VÝKLEKY 72,PSČ 751 25,IČ 00850659
<br> ou@vykleky.cz,tel: 581 795 200
<br>
<br> Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České
<br> republiky konané 2.a 3.října 2020
<br>
Starostka obce Výkleky dle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do
<br> Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
<br> 1.Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 2.října 2020 od 14:00
<br> do 22:00 hodin a v sobotu 3.října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
<br>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost: Knihovna obce Výkleky <,>
<br> Výkleky 72,p.Veselíčko,751 25,pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci
<br> Výkleky
<br>
<br> 3.Voliči,který je občanem České republiky a je zapsán v seznamu voličů,bude hlasování
<br> umožněno poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným
<br> občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.Neprokáže-li volič svou
<br> totožnost a státní občanství stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou nejpozději tři dny přede dnem voleb tj.do 29.9.2020 dodány
<br> hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.Každý volič se před hlasováním odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků <,>
<br> jinak mu nebude hlasování umožněno <.>
<br>
<br> 6.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních nebo rodinných důvodů Obecní úřad
<br> Výkleky v úřední hodiny,což je úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 (telefon 581 795 200,email
<br> ou@vykleky.cz ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo
<br> volební místnost,a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,pro který byla okrsková
<br> volební komise zřízena <.>
<br>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4120497


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz