« Najít podobné dokumenty

Obec Chomle - Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 31. 8. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chomle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 31. 8. 2020
1
<br>
USNESENÍ
<br> z jednání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 31.srpna 2020
<br>
<br> 1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> • Usnesení 22/20 – Zastupitelstvo obce Chomle určuje zapisovatelkou
zápisu B.Razímovou a ověřovateli V.XXXXXXX a V.Nováka <.>
<br> • Usnesení XX/XX – Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje program
zasedání v doplněném znění <.>
<br> • Usnesení 24/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje přijmutí grantu
<br> od Nadace ČEZ v rámci grantového programu „Stromy 2020“.Zároveň
<br> pověřuje starostku k podpisu smlouvy <.>
<br> • Usnesení 25/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje navýšení ceny
<br> vodného ze současných 35,- Kč/m3 na cenu 40 Kč/m3 s DPH s účinností
<br> od 1.9.2020 <.>
<br> • Usnesení 26/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje rozpočtové
<br> opatření č.4 <.>
<br>
<br>
<br> • 2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br>
• Zastupitelstvo obce Chomle bere na vědomí kontrolu plnění minulých
<br> usnesení <.>
<br> • Zastupitelstvo obce Chomle bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/4112830

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chomle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz