« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky02.09.2020 Ústav výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 Sb.a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ph.D student (doktorand) se specializací na organický uhlík a dusík v půdě Požadavky: - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin - pracoviště Bělidla 986/4a,603 00 Brno - 0,3 úvazek Pracovní náplň Pracovní náplní studenta Ph.D.(doktoranda) bude především vedení polních experimentů zaměřených na adaptační technologie v zemědělství (meziplodiny,technologie zpracování půdy,aplikace biouhlu),odběry a příprava vzorků půdy,stanovení obsahu glomalinu pomocí spektrofotometrické metody,stanovení různých forem organického uhlíku a dusíku pomocí metody FTIR a stanovení stability organického uhlíku pomocí termogravimetrické metody doplněné o hmotnostní spektrometrii a FTIR.Pracovní náplň bude dále zahrnovat základní zpracování výsledků a statistické hodnocení dat,práci s literaturou,zpracování rešerší a publikování výsledků v odborných časopisech.Požadavky • ukončené vysokoškolské (Mgr.nebo Ing.) vzdělání v oborech biologie,agroekologie,pedologie či podobných • přijetí ke studiu nebo probíhající studium Ph.D.s tématem disertační práce zaměřeným na vliv meziplodin nebo technologie zpracování na půdní vlastnosti • znalost práce na PC: MS Word,Excel,Power Point • zkušenosti se základními metodami pro vyhodnocení fyzikálních a chemických vlastností půd (např.objemová hmotnost,pórovitost,stanovení KVK,obsahu organického uhlíku v půdě,nitrátového a amonného dusíku apod.) • ochota a schopnost učit se nové metody • základní znalost statistických metod (ANOVA,korelační a regresní analýza) • znalost AJ alespoň na úrovni B2 • samostatnost,flexibilita Vítaná praxe,odborné znalosti a dovednosti: • stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti • ŘP sk.B • manuální zručnost Přijetí se uskuteční na základě výběrového řízení,na které budou po...

Načteno

edesky.cz/d/4108706

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
21. 01. 2021
20. 01. 2021
19. 01. 2021
18. 01. 2021
18. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz