« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Č. 10 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Č. 10 2020
KRAJSKÁ nvorcnrcxÁ STANICE KRAJE VYSOČINA sn SIDLEM v JIHLAVĚ
<br> V J ihlavč dne 31.srpna 2020 Č.j.: KHSWI9391!2020!JUŘ»"Říha Sp.značka: S—KHSWHGQQOZO Počet lislůfpřiloh: 2a'0
<br> Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č.10/2020
<br> Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina") jako správní orgán věcně příslušný podle & 32 odst.?.pism.m') zákona č.25852000 Sb.<.> o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle 5 69 odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví,postupem podle & 69 odst.! písm.i) a odst.2 ve spojení s š 85 odst.1 a 3 zákona o Ochrané veřejného zdraví:
<br> S účinností ode dne 1.9.2020 od 00:00 bod.se zrušuje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje vysočina se sídiem v Jihlavě č.932020 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Nařízením mimořádného opatření Krajske hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č.9f2020 bylo s účinností od 8.8.2020 od 00:00 hod.na území Kraje Vysočina nařízeno:
<br> I.zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor.rouška.ůstenka.šátek,šál nebo jiné “prostředky,které brání šíření kapánek ve všech zdravotnických zařízeních (tj.i ambulance praktických lékařů,odbomých lékařů a nelékařů,stomatologii.lůžkových zařízení,lékáren & výdejen zdravomiho materiálu) a ve všech zařízeních sociálních služeb (tj.na všech pracovištích poskytovateiů sociálních slu'mb) včetně návštěv dětských domovů & výchovných ústavů pro mládež <.>
<br> 2.zákaz podle bodu I.se nevztahuje na: a) děti do dvou let věku,i:) osoby s poruchou intelektu.kognitivní poruchou.či závažnou alternci duševního stavu,jej ichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.o) pacienty po dobu nezbytně “nutnou,je—lí to potřebné pro poskytování zdravotních složelzn pacientech na lů...

Načteno

edesky.cz/d/4105341

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz