« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 9. 2020. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. [0,02 MB]
STAROSTA OBCE HORNÍ ÚJEZD
<br> podle 5 103 odst.5 zákona o obcích
<br> svolává
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> na 04.09.2020 od 19.00 hod v kabinách TJ
<br> Program: 1.Volba návrhové komise
<br> 2.Volba ověřovatelů
<br> 3.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
<br> 4.Projednání žádostí o poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace pro „Svazek obcí Vodovody Políčsko“ (pro výstavbu nového VŘ na Podlubníčku)
<br> 5.Projednání žádostí o poskytnutí dotace pro TJ Horní Újezd — na výstavbu oplocení
<br> 6.Projednání smlouvy mezi Pardubickým krajem a obcí o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci: „Prodejna smíšeného zboží“
<br> 7.Projednání smlouvy mezi Pardubickým kraj em a obcí o poskytnutí individuální dotace pro akci: „Nazdar prázdniny“
<br> 8.Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene „„ služebnosti IV-12—2019096f'V BIZ,HÚ,parcela 73/28 — knn,nn (přípojka elektro pro nový RD při fotbalovém hřišti)
<br> 9.Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro „Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s.“
<br> 10.Projednání možnosti vyhlášení výběrového řízení na informativní měřiče rychlosti (radary)
<br> 11.Rozpočtové opatření obce č.2
<br> 12.Různé
<br> 13.Diskuse
<br> 14.Usnesení
<br> v Horním Újezdu dne 27.03.2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXX starosta obce Horní Ujezd
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : 27.08.2020 Sejmuto z úřední desky dne :

Načteno

edesky.cz/d/4101773

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz