« Najít podobné dokumenty

Obec Chomle - Protokol o zkoušce vody 9. 6. 2020 - Chomle 31

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chomle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o zkoušce vody 9. 6. 2020 - Chomle 31
“Protokol o zkoušce
<br> &.1533120
<br> Objednaltak VHS Radnice s.r.o <.>,Nám.K.Šternberka 240,33828 Radnice IČO: 29 114 331 Místo odběru: Vodovod Chomle(siť) - č.p.31,kohoutek v kuchyni Typ rozboru: Pitná voda - krácený rozbor+Ni dle Vyhl.č.252/2004 Sb.Pořadové č.vzorku: 1533 Způsob odběru: Prostý vzorek Odběr provedla: Zkušební laboratoř SEKOLAB s.r.o.Datum odběru: 9.6.2020
<br> Dle SOP V 2 (ČSN ISO 5667-5) Datum přijmu: 9.6.2020 Příjem provedl(a): Johannova Datum dokončení: 22.6.2020 Zpracován dle rn,ody Š Mikrobiologické ukazatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Í :-Í." " -.<.> Escherichia coli KTth 00ml 0 0 SOP 23-ČSN EN ISO 9308-1 Koliformni bakterie KTJI100mI 0 0 SOP 23-ČSN EN ISO 9308-1 Počty koloanři 22 “C KTJI1ml 200 16 SOP 25- ČSN EN 130 6222 Počty kolonii při 36 “C KTJH ml 40 0 SOP 25-ČSN EN ISO 6222 Matem _ ' :“;í' „Tz-j <.>,; 'Í Teplota * “o 9,0 :l: 0,1 osiv 757342 Barva mgll Pt 20 < 5 SOP 15-ČSN EN ISO 7887 Zákal ZF(n) 5 < 0,5 SOP13-ČSN EN ISO 7027-1 Hodnota pH 6,5 - 9,5 8,9 :l: 0,1 SOP3-ČSN ISO 10523 Železo mgll 0,2 < 0,05 SOP17-ČSN ISOG332 Mangan mg/l 0,05 < 0,05 SOP18-ČSN ISO 6333 CHSKÉ mg/l 3 < 0,70 SOP10—ČSN EN iSO 8467 Amonné ionty mall 0,5 < 0,05 SOP18—ČSN ISO 7150-1 Dusitany mgll 0,5 < 0,01 SOP5-ČSN EN 26777 Dusičnany mg/l 50 2,4 i 10% SOP4-ČSN ISO 7890-3 Konduktivita mS/m 125 29 i 5% SOP11-CSN EN 27888 Pach při 20 0c + stup.2 0 ČSN EN 1622 Chuť + stup.2 0 ČSN EN 1622 Chlor volný * mgll 0,3 0,05 1: 15% SOP 26-ČSN EN ISO 7393-2 Nikl pgll 20 < 2,0 EPS
<br> Zkoušená voda vyhovuje Vyhl.&.25212004 Sb.ve stanwených ukazatelích.Mezní hodnota = dle Vyhl.IVlZ č.252/2004 Sb.Zvýrazněne hodnoty ukazatelů nevyhovují mezním hodnotám <.>
<br> Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota,která byla vypočtena s použitím koeficientu 2 <.>
<br> Zkouška pod označením + neni posouzena
<br> Zkouška pod označením EPS je provedena externím poskytovatelem služeb.Zkouška pod označením * byla měřena na místě odběru <.>
<br> Pozn.: Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uved...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chomle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz