« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ OPS 1-13 Grohova, ulice Gorkého, cyklisté, - cykloopatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0250942_OPS_1-13_Grohova_ulice_Gorkeho_cykloopatreni.pdf
3
2
<br> 3
0
<br> 2
8
<br> 2
6
<br> 2
2
<br> 2
4
<br> Gorkého
<br> 2
<br> 1
<br> 404244
46
<br> 7
8
<br> 4
1
<br> 38 36 34 32 30 28 26
<br> 1
<br> 2
<br> 3
1
<br> 3
3
<br> 2
2
<br> 12
10 8 6 4 2
<br> 11
9 7 5 3 1
<br> 13151719
<br> 2
<br> 22 20 18 16 14
<br> 2
5
<br> 2
3
<br> 2
1
<br> 19
<br> 17
<br> 35
33
<br> 3
9
<br> 31
<br> 29
<br> 7
6
<br> 1
0
<br> 21
<br> 1
1
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> zám <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> asf <.>
<br> n
e
z
p
<.>
<br> písek
<br> asf <.>
<br> zahrádka - restaurace
<br> n
e
z
p
<.>
<br> HØIŠTÌ
<br> PRIS
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf.asf.asf.asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf.asf.asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf.asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
dl.dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> zám.zám <.>
zám <.>
<br> zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
zám <.>
<br> zám.zám <.>
<br> zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
zám.zám <.>
<br> zám <.>
zám.zám.zám <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl.dl.dl.dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám <.>
<br> zám.zám <.>
zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám.zám.zám.zám <.>
zám <.>
<br> zám.zám.zám.zám <.>
zám.zám.zám <.>
<br> zám.zám.zám.zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> asf.Gorkého
GorkéhoGorkéhoGorkého
<br> asf <.>
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
P
<br> P
PPPP
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> PPPP
<br> PPP
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P P P P P
<br> PPPPPPP
P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P...
0250942-1_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zameru_Stanoveni_oblast_1-13_Grohova_ulice_Gorkeho_cykloopatreni_zmena_DZ.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0250942/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0250942-1/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimilj@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní
<br> komunikace III.třídy,ulice Gorkého v OPS 1-13 Grohova,Brno <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> „Oblast placeného stání 1-13,Grohova - ulice Gorkého‘‘ Brno – střed,cykloopatření,změna
<br> organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
<br> znění,zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č <.>
<br> 361/2000Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny
<br> organizace dopravy,<,> Oblast placeného stání 1-13 Grohova – ulice Gorkého,Brno – střed –
<br> cykloopatření,změna dopravního značení‘‘ a související změny místní úpravy provozu v
<br> předmětné,<,> Oblasti placeného stání 1-13 Grohova – ulice Gorkého,Brno – střed,cykloopatření <,>
<br> změna dopravního značení‘‘,místní komunikace III.třídy,ulice Gorkého,formou výkresu číslo 01.1
<br> pod názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,ULICE
<br> GORKÉHO - MK,zpracované společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,formát 6A4,se
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4093689

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz