« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Úřad pro zastupování státu - parcely s neznámými vlastníky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_29/2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br>
<br>
<br> Výzva
podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům
<br> nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě
<br>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65
odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další
oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně
určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví
uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových
stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v
sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na
skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v §
1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se
za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona připadne
opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 6.3.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel
2020_29/1
Zdroj: https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku str.60 z 143
<br> OPSUB -
typ
<br> OPSUB -
OPSUB - adresa
<br> jmenovatel
Parcela -
<br> pozemku (parcela) (budova)
<br> OFO 101590739 1 2 10122 174
<br> OFO 101591739 1 2 10122 174
<br> OFO XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXX XXX
<br> OFO XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XX XXX
<br> OFO XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XX XXX XXX
<br> OFO XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XX XX XXX
<br> OFO XXXXXXXXX X X 453 214
<br> OFO 101624739 1 8 99 214
<br> OFO 101635739 2 16 277 215
<br> OFO 101635739 2 16 45 215
<br> 10

Načteno

edesky.cz/d/4091140

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz