« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29.8.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29.8.2020
Obec Ždírec
<br> starosta obce Ždírec
<br> Ždírec.3 |.srpna 2020 Počet listů: l
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> T ímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec & oznamuji místo.čas ajeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Ždírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadur Ždírec č.p.23
<br> Doba konání: 29.srpna 2020 od 18:30 hodin
<br> Navržený l) pragram:
<br> 9)
<br> Určení ověřovatelů ?ápisu [š 95 odst.1 zákona o obcích) & zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
<br> Dopravního značení v obci - vývoj situace
<br> BOVV 2020 — vyhodnocení akce _
<br> UP obce — zprava o uplatňování ÚP obce a změny UP obce
<br> Oprava distribuční sítě- NN
<br> Pronájem a prodej obecních pozemků
<br> 10) Diskuse ] 1) Různé
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Elektronicky zveřejněno dne: 2 I.83020 Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 30.8.2030
<br> 3 | 320310 30.8.2020

Načteno

edesky.cz/d/4090621

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz