« Najít podobné dokumenty

Obec Doubek - Rozpočetové opatření č.2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočetové opatření č.2/2020
Rozpočtové opatření č.2
<br> Příjmy: položka §
<br> Daň FO závislá činnost 1111 1 300 000 1 300 000
<br> Daň FO sam.výd.činnost 1112 30 000 30 000
<br> Daň FO kap.výnosy 1113 120 000 120 000
<br> Daň PO 1121 1 200 000 1 200 000
<br> DPH 1211 2 700 000 2 700 000
<br> odvody z odnětí půdy 1334 200 200
<br> poplatky popelnice 1337 450 000 50 000 500 000
<br> Poplatky psi 1341 34 500 34 500
<br> Poplatek užívání veř.prostor 1343 5 000 5 000
<br> správní poplatky 1361 3 000 3 000
<br> odvod z loterií 1381 32 000 32 000
<br> odvod z loterií 1382 0
<br> Daň z nemovitosti 1511 450 000 450 000
<br> Dotace volby 4111 0
<br> Dotace kraj 4112 87 400 87 400
<br> Dotace kraj 4116 0
<br> dotace čov 4216 0
<br> Dotace OÚ 4222 0
<br> Stočné 2111 2329 840 000 840 000
<br> Příspěvky na kanal.ČOV 3122 2329 0
<br> Pronájem pozemků (el.) 2131 3639 1 099 004 1 099 004
<br> Dar na VO 2321 3631 0
<br> Separace 2111 3725 125 000 125 000
<br> bio odpad 2111 3726 100 000 100 000
<br> Příspěvky na hasiče 2111 5512 40 000 40 000
<br> proplacený výjezd hasiči 2324 5512 0
<br> Věcné břemeno 2119 6171 2 000 2 000
<br> Pronájem (t-mob.AE) 2132 6171 140 000 140 000
<br> Akcie 3201 6171 0
<br> příjmy z úroků 2141 6310 1 500 1 000 2 500
<br> dividendy 2142 6310 0
<br> přijatý úvěr 8123 0
<br> 51 000
<br> zvýšení,snížení stavu banky 8115 4 187 596 1 255 000 5 442 596
<br> celkem 12 947 200 14 253 200
<br>
<br> Výdaje: položka §
<br> lesní hospodář 5169 1036 20 000 0 20 000
<br> Údržba silnic 5171 2212 550 000 550 000
<br> Dopravní značení 5139 2219 0
<br> PID 5193 2221 250 000 250 000
<br> zúžení silnice pro chodce 5169 2223 0
<br> oprava chodníků,pochozí krajnice 5171 2223 0
<br> kanalizace - údržba 5169 2321 0
<br> kanalizace 6121 2321 0
<br> ČOV - pracovník 5021 2329 120 000 120 000
<br> ČOV - majetek 5137 2329 0
<br> ČOV - materiál 5139 2329 12 000 12 000
<br> ČOV - elektřina 5154 2329 97 000 97 000
<br> ČOV - provoz 5169 2329 500 000 500 000
<br> ČOV - stavba 6121 2329 0
<br> MŠ DPP 5021 3111 20...

Načteno

edesky.cz/d/4087895

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz