« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Nařízení státní veterinární správy- mor včelího plodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
str.1 z 2
<br> Č.j.SVS/2020/094849-T
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj,jako správní
orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a podle § 49 odst.1 písm.c) zákona
č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „veterinární
zákon“),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením § 15 odst.1 a § 54 veterinárního
zákona a s ustanovením vyhlášky č.18/2018 Sb <.>,o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev
a o opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících
vyhlášek v platném znění,nařizuje tato
<br>
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji:
<br>
<br> Čl.1
<br> Vymezení ochranného pásma
<br> Ochranným pásmem vymezeným v okruhu minimálně 3 km kolem ohniska nákazy,s
přihlédnutím k epizootologickým,zeměpisným,biologickým a ekologickým podmínkám,se stanovují
tato katastrální území v územním obvodu Moravskoslezského kraje:
<br> Bílčice (604054),Moravský Kočov (613304),Břidličná (614998),Karlovec (663280),Nová Pláň
(663298),Křišťanovice (676357),Leskovec nad Moravicí (680010),Tylov (686671),Májůvka (689939) <,>
Mezina (693731),Razová (739987),Roudno (741841),Dolní Václavov (776017),Valšov (776637)
<br>
<br> Čl.2
<br> Opatření v ochranném pásmu
<br> (1) Zakazuje se přemisťování včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma <.>
<br> (2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské
veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti
chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku
včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu.Toto laboratorní vyšetření musí být provedeno
ve Státním veterinárním ústavu Praha,Jihlava nebo Olomouc (dále jen „státní v...

Načteno

edesky.cz/d/4086048

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Leskovec nad Moravicí
20. 10. 2020
06. 10. 2020
30. 09. 2020
29. 09. 2020
23. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz