« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veř. vyhláš.,návrh OOP,návrh stanovení místní úpravy provozu na MKIII.třídy,Opletalova,Brno, stavba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0043377_20_10_Pril._c._A1_Opletalova_1_fixed_-21.8.20.pdf
4
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> <.>
<br> 8
<br> 7
<br> 2
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 3
<br> <.>
<br> 2
<br> 5
<br> 2
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 8
<br> 5
<br> 4
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 3
<br> <.>
<br> 0
<br> 6
<br> 3
<br> <.>
<br> 3
<br> 1
<br> 1
3
<.>
4
0
<br> 2
<.>
0
0
<br> 4
<.>
0
0
<br> 2
<.>
0
0
<br> 3
<.>
1
4
<br> 2
<.>
2
5
<br> 4
<.>
0
0
<br> 4
<.>
0
0
<br> 5
<.>
0
0
<br> 5
<.>
0
1
<br> 4
<.>
2
8
<br> SO
LN
IČ
NÍ
<br> JO
ŠT
O
VA
<br> OPLETALOVA
<br> OPLETALOV
A
<br> 2
<br> <.>
<br> 6
<br> 2
<br> UV3
<br> UV
6
<br> UV1
<br> UV2
<br> U
V5
<br> UV
9
<br> 0
<.> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 8
<.> 4
<br> 0
<br> 1
<.>
2
5
<br> 4
<.>
5
2
<br> 3
<.>
0
3
<br> 0
<.>
5
0
<br> R
<br> 8
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> U
V1
<br> 1
<br> 0
<.>
0
6
6
1
1
0
<br> 0
<.>
0
3
9
0
0
0
<br> 0
<.>
0
1
5
2
5
0
<br> 0
<.>
0
3
7
0
3
0
<br> 0
<.> 0
<br> 5
9
5
0
0
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 7
<br> 5
<br> 7
<br> 2
<br> 0
<br> 0
<.>
0
0
4
7
1
0
<br> 7
<.> 0
<br> 0
<br> 2
x
1
<.> 6
<br> 0
<br> 6
<.> 7
<br> 5
<br> 5
<.> 7
<br> 5
<br> 5
<.> 7
<br> 5
<br> 6
<.> 7
<br> 5
<br> 6
<.>
7
5
<br> 4
x
5
<br>.7
5
<br> 6
<.> 7
<br> 5
<br> 5
<.> 2
<br> 5
<br> 1
0
x
5
<br>.7
5
<br> R
<br> 6
<br> <.>
0
<br> 0R
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 4
<.> 5
<br> 0
<br> 2
<.> 6
<br> 0
<br> 4
<.> 5
<br> 5
<br> 8
<.>
0
0
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<.>
5
0
<br> 1
<.> 5
<br> 0
<br> 0
<.>
5
0
<br> 3
0
<br> 3
0
<br> VODNÍ 13,602 00 BRNO
<br> ARCHIVNÍ Č <.>
<br> STUPEŇ
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> MĚŘÍTKO
<br> FORMÁT
<br> DATUM
<br> Č.SOUPRAVY
<br> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
<br> ING.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> OKRES:
<br> NÁZEV AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br> VYPRACOVAL
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO KOLAUDAC
I
<br> ING.MIROSLAV MELUZÍNHLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
<br> KONTROLOVAL
<br> JIHOMORAVSKÝKRAJ:
<br> Č.PŘÍLOHY
<br> KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
<br> BRNO-MĚSTO
<br> 2191
<br> 2191
<br> BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s <.>
<br> MĚSTO BRNO
<br> RK - SOLNIČNÍ,VES...
0043377_20_10_Opletalova_1_MIII_nOOP-stavba-21.8.20.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0043377/2020/10 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0348216/2020/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 239/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních
<br> komunikacích III.třídy,ulice Opletalova a ulice Solniční,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dne
<br> 27.01.2020,s doplněním dne 19.03.2020,obdržel od společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:
<br> 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,pod zn.BKOM/01700/2020,ze dne
<br> 21.01.2020,podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních
<br> komunikacích III.třídy,ulice Opletalova a ulice Solniční,Brno,formou výkresu číslo přílohy 7 <,>
<br> s názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce: „RK-SOLNIČNÍ,VESELÁ <,>
<br> OPLETALOVA – REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ REKONSTRUKCE OPLETALOVY ULICE“ <,>
<br> zpracovatel „VIAPONT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13,602 00 BRNO“,datum:
<br> „LEDEN 2019“,formát: „3A4“,měřítko: „1:250“,stupeň: „DSP,PDSP“,číslo zakázky: „2191“,archivní
<br> číslo: „2191“ <.>
<br> MMB pod č.j.: MMB/0137778/2020/ZAV,sp.zn.: 5400/OD/MMB/0043377/2020/3,ze dne 23.03.2020 <,>
<br> zaslal dotčenému orgánu – Policie České Republiky,Krajské ředitelství pol...

Načteno

edesky.cz/d/4083721

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz