« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Usnesení z veřejného zasedání ze dne 19.8.2020 132,7 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 5.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 19.08.2020 od 18:00 na zahradě obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX Kuchaře
<br> a pana Ondřeje Horáka a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo roušířený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Projednání Rozpočtového opatření č.4/2020
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.4/2020 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Návrh na schválení Opatření obecné povahy,kterým se vydává změna č.1
územního plánu Vrbčany <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Opatření obecné povahy,kterým se vydává
<br> změna č.1 územního plánu Vrbčany <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 5) Návrh na úpravu úředních hodin
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schvaluje úpravu úředních hodin <.>
<br> Pondělí 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
<br> Středa 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 20.8.2020
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 20.8.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 5.9.2020
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 5.9.2020
<br>
Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
Starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/4082464

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz