« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – referent majetkové správy (1191)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – referent majetkové správy (1191)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
<br> vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – referent majetkové správy (XXXX)
v Oddělení právní podpory a veřejných zakázek (321) <,>
<br> Samostatný odbor kanceláře ředitele (320)
na ústředí AOPK ČR v Praze
<br> (zkrácený úvazek 0,42)
<br>
<br>
Informace o služebním místě:
<br>  profese: specialista veřejných zakázek;
<br>  pracovní úvazek 0,42;
<br>  pracovní poměr: na dobu určitou po dobu trvání projektu (nejdéle do 30.9.2023);
<br>  platová třída: 12 <.>
<br>
<br> Co budete dělat:
<br>  agendu související s naplněním projektu AOPK ČR „Sjednocený informační systém
ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území
a chráněných druhů“:
příprava zadávacích řízení na veřejné zakázky a jejich administrace;
podpora a konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek,výkon analytických
a vyhodnocovacích činností v rámci veřejných zakázek;
Právní podpora při řešení smluvních vztahů;
Konzultace pro externí dodavatele díla <.>
<br>
 agendu související s naplněním projektu AOPK ČR „Management kleče (Pinus mugo
Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové
rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník“:
podílí se na komplexní koordinaci,plánování a řízení projektu v souladu s národními
I evropskými předpisy a pravidly programu OP ŽP,zajištění plnění cílů projektu <.>
spolupracuje na řízení změn a rizik,řešení a eskalace problémů a zabezpečení nápravných
opatření;
participuje na zajištění projednání a předložení požadavků na změnu projektu se zástupci
všech složek vstupujících do realizace projektu a jejich zadávání do systému MS2014+a
interních systémů;
kompletně zajišťuje právní podporu při zadávání veřejných zakázek,vč.konzultací pro
externí dodavatele;
účastní se komunikace s externím subjektem administrace veřejné zakázky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 2
<br> Požadujeme:
<br>  vysokoškolské vz...

Načteno

edesky.cz/d/4069261

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz