« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky10.08.2020 Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 Sb.a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand (zaměření: politické a/nebo sociální dějiny střední Evropy 1848–1948) Požadavky: Uchazeč musí být v době podání návrhu držitelem titulu Ph.D <.>,Dr.nebo jejich ekvivalentu,maximálně 2 roky po obhájení takového titulu.Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené.Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu,přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.Aktivní znalost angličtiny a němčiny; částečná znalost alespoň jednoho z následujících jazyků výhodou (čeština,slovenština,polština,slovinština,maďarština) <.>
Podmínky: Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů.Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech.Nejprve vybere ústav jednoho až dva kandidáty,konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR.V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru,v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.Podmínky programu neumožňují podat přihlášku na více pracovišť AV.Předpokládáný nástup: 1.1.2021.Pracovní poměr na dobu určitou: 12–24 měsíců podle rozhodnutí uchazeče <.>
Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR.Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin,dějin vědy,politologie a literární vědy.Působí zde historici,literární vědci,politologové a odborní archiváři.Ústav spravuje více než 600 archivních fondů a sbírek,spojených s prvním československým prezidentem T.G.Masarykem a jeho spolupracovníky,stejně jako s dějinami vědy od konce 18.století do současnosti <.>
Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost.Předpokládá se,že...

Načteno

edesky.cz/d/4066631

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
27. 11. 2020
24. 11. 2020
24. 11. 2020
13. 11. 2020
11. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz