« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLED V JIHLAVĚ Č. 9 /2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLED V JIHLAVĚ Č. 9 /2020
KRAJSKÁ HYGIENlpKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SIDLEM v JIHLAVĚ
<br> V Jihlavě dne ?.srpna 2020 Č.j.: [(J—ISV! ] ?642ť2020fJI/Ř-Řiha Sp.značka: S—KHSVt'l 764212020“ Počet I'istiu'přiloh: 2.50
<br> Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č.9/2020
<br> Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) jako spravni orgán věcně příslušný podle š 82 odst.| a odst.2 písm.m) zákona č.2532000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění poZdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle 5 69 odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví,nařizuje podle & 69 odst.1 písm.i) a odst.2 ve spojení s š“ 85 odst.1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto mimořádné opatření při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 způsobené novým.koronavirem SARS—CoV-É:
<br> S účinností ode dne 8.8.2020 od 00:00 hod.do odvolání se na území Kraje Vysočina nařizuje:
<br> !.zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respinítor,rouška.ústenka,šátek.šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních (tj.i ambulance praktických lékařů,odborných lékařů a neiěkařů,stomatologii.lůžkových zařízení,lékáren a výdejen zdravotního materiálu) a ve všech zařízeních sociálních služeb (tj.na všech pracovištích poskytovatelů sociálních služeb.) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro núádež <.>
<br> 2.zákaz podle bodu 1.se nevztahuje na: a) dětí do dvou let věku,b) osoby s poruchou intelektu,kognitivní poruchou,či závažnou alterací duševního stavu,jejichž.mentáiní schopností či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.c) pacienty po dobu nezbytně nutnou,je-lí to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,pacientech na lůžku.uživatele sociálních služeb,(1) zařízení sociálních služeb,která jsou odborné sociální poraden...

Načteno

edesky.cz/d/4065165

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz