« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Změna územního plánu obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0565_0001.pdf (77.06 kB)
MESTSKY URAD KUTNA HORA Havlíčkovo nám.552,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182,Kutná Hora tel.: 327 710 220,327 710111*,fax: 327 710 202 e-mail: rozvoj©kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz ID: b65bf76
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Č.j.: MKH/077385/2018 27.7.2020
<br> Oznámení o vystavení návrhu změny č.2 územního plánu Dolní Pohleď a veřejném projednání ve zkráceném postupu
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor regionálního rozvoje a územního plánování jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen “úřad územního plánování“) v přenesené působnosti v souladu s 5 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořizuje na žádost obce Dolní Pohled" změnu územního plánu ve zkráceném postupu <.>
<br> V souladu s š 55b odst.2 a 5 22 stavebního zákona oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny č.2 územního plánu Dolní Pohled,včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a udržitelný rozvoj dne
<br> 1.9.2020 ve 13.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Pohleď
<br> Před veřejným projednáním je návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřadu územního plánování a na Obecním úřadě Dohlí Pohled,nebo je zveřejněn na internetové adrese ht_tp://mu.kutnahora.cz/ (odkaz: Městský úřad - organizační struktura — odbor regionálního rozvoje a územního plánování — Územně plánovací dokumentace obcí v ORP Kutná Hora — Dolní Pohleď).Do písemně podoby projednávaného návrhu lze nahlédnout kdykoliv,zejména v úředních hodinách <.>
<br> K projednávanému návrhu změny územního plánu do 7 dnů ode dne veřejného projednání:
<br> - může každý uplatnit své připomínky
<br> - mohou dotčené osoby podle 5 52 odst.2 stavebního zákona (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dot...

Načteno

edesky.cz/d/4058199

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz