« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Záměr č.6/2020 Prodej majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr_č._6_2020_Prodej_pozemků.pdf
Obec Sklené nad Oslavou
<br>
<br> ZÁMĚR č.6/2020 – PRODEJ POZEMKU
<br>
v souladu s ust.§ 39 odst 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br>
<br> Obec Sklené nad Oslavou hodlá prodat pozemek p.č.1106/32 o celkové výměře 3 m2 <,>
<br> pozemek p.č.1106/34 o celkové výměře 10 m2,pozemek p.č.1106/38 o celkové výměře 52
<br> m2,pozemek p.č.1161/8 o celkové výměře 88 m2,pozemek p.č.1161/17 o celkové výměře
<br> 148 m2,pozemek p.č.1161/37 o celkové výměře 127 m2,pozemek p.č.1164/22 o celkové
<br> výměře 35 m2,pozemek p.č.1164/24 o celkové výměře 49 m2,pozemek p.č.1165/2 o
<br> celkové výměře 179 m2,pozemek p.č.1165/8 o celkové výměře 84 m2,pozemek p.č <.>
<br> 1165/15 o celkové výměře 24 m2,pozemek p.č.1165/16 o celkové výměře 24 m2,pozemek
<br> p.č.1165/22 o celkové výměře 470 m2 a pozemek p.č.1165/23 o celkové výměře 492 m2 <,>
<br> vše zapsané na LV č.1 v katastrálním území Sklené nad Oslavou,obce Sklené nad Oslavou <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Záměr byl vydán na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o majetkoprávní vypořádání
<br> pozemků zastavěných silnicí I.třídy I/37 <.>
<br>
<br>
<br> Občané se mohou po dobu 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své
<br> nabídky,návrhy nebo připomínky na adresu:
<br>
<br> Obecní úřad Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85
<br> 591 01
<br>
<br> Ve Skleném nad Oslavou dne 7.8.2020
<br>
<br> Zdenek Haller
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno formou na úřední desce obce i na úřední desce umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br> Vyvěšeno: 7.8.2020
<br>
<br> Sejmuto: 26.8.2020

Načteno

edesky.cz/d/4057120


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz