« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4/2020
Zápis č.4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Nalžovice dne 9.července 2020
<br> Přítomno: 9 členů zastupitelstva )
<br> (viz prezenční listina — příl.č.1) Zasedání zahájeno: 19.04 hodin Zasedání ukončeno: 20.34 hodin
<br> Starostka zahájila zasedání & přečetla program,který byl řádně zveřejněn na pozvánce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (příloha č.2).Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku na zasedání vsouladu sjednacím řádem <.>
<br> Starostka stahuje z programu bod č.10 jelikož není třeba rozpočet obce upravovat.Navrhuje ale rozšířit program o další žádosti,které byly na obecní úřad doručeny po zveřejnění pozvánky s programem jednání zastupitelstva.Jedná se o žádost školy o udělení výjimky z počtu žáků základní školy pro školní rok 2020/2021,dále k žádosti o novou cestu v bodě č.7 přidat další dvě žádosti o úpravu cesty v Nalžovickém Podhájí,žádost o pronájem pozemku parc.č.1951 k.ú.Nalžovické Podhájí na Sejcích a žádost lng.Červenkové za Zemědělskou společnost Nalžovice a.s <.>
<br> Program :
<br> l.Volba ověřovatelů zápisu.Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce —
<br> [)
<br> obnova propustku Nalžovice-Pazderny,ev.č.M-02",podpis smlouvy o dílo <.>
<br> Žádost 0 slevu z nájemného 30 % v rámci programu „ COV/D — Nájemné" <.>
<br> 4.Žádost o prodej nebo směnu obecního pozemku parc.č.519/7 ost.komunikace-ostatní plocha k.ú.Nalžovické Podhájí na Oboze <.>
<br> Žádost o prodej obecního pozemku 1918 ost.komunikace-ost.plochá k.ú.Nalžovické
<br> Lu
<br> 'Jl
<br> Podhájí na Sejcích <.>
<br> 6.Dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na asfaltování další části komunikace na Častoboř,vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele <.>
<br> 7.Žádost o Úpravu příjezdové cesty k rodinnému domu č.p.Nalžovické Podhájí 34,cesty parc.č.9/3 a parc.č.1439/1,vše v k.ú.Nalžovické Podhájí <.>
<br> 8.Dotace z rozpočtu Ministerstva financí <.>
<br> 0.Letní obecní kulturní akce...

Načteno

edesky.cz/d/4057055

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz