« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
/ MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
<br> ff.—AYA“ Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> v m i:"lxn náměstíT.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní336 264 80 Sedlcany
<br> Č.j.0D/14844/2020-3 Hui Vyřizuje: Iva Huianová Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech 24.července 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podaného návrhu dne 22.7.2020 obcí Nalžovíce,IČ:00242772,Chlum 21,262 93 Nalžovice (dále jen „navrhovatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,KŘSK DI Příbram dne 23.7.2020
<br> s t a n o v uj e
<br> vsouladu s ustanovením 5 124 odst.6,€; 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a na základě 5 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: místních komunikacích vobci Nová Ves — osada Pazderny a silnici č.Ill/1191,zdůvodu bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce místní komunikace vosadé Pazderny,za účelem opravy mostku,v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (Dio) <,>
<br> Termín: 3.8.2020— 30.11.2020
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodné dopravní značení bude umístěno dle předloženého a odsouhlaseného DIO a instalaci provede Oprávněná firma k instalaci D2 <.>
<br> 2.Odpovědná osoba za instalaci a provedení úpravy DZ,jeho kontrolu a případně udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu bude p.XXXX XXXXXXXXXX,starostka obce,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br> 3.Dopravní značení bude provedeno dle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích č.TP 65,66 schválenými Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s ČSN 12899-1,kterou se doplňují vzorové listy VL 6.1 a ČSN 018020 a jejím dodatkem <.>
<br> 4.Tr...

Načteno

edesky.cz/d/4055365

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz