« Najít podobné dokumenty

Obec Ctiměřice - Uzávěrka silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ctiměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzávěrka silnice
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY DOPRAVY
Komenského náměstí 61,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Stránka X z X Čj.: 105158/2020/ODSD/VaHo
<br> Spisová značka: 104914/2020/ODSD/VaHo
Č.j.: 105158/2020/ODSD/VaHo
<br> Vyřizuje/Oprávněná
úřední osoba: XXXXXX XXXX DiS <.>
<br> Tel.: XXXXXXXXX
Fax:
E-mail: honc@mb-net.cz
<br> Datum: 03.08.2020
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Žadatel:
ČESKÁ MARKETINGOVÁ,s.r.o <.>,IČO: 24306673,Nemyslovická 123,294 29 Bezno
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY <,>
<br> kterým se stanovuje
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU <,>
<br> v souladu s ust.§ 77 odst.4 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
<br> pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě žádosti,kterou dne 30.07.2020
podal(a) ČESKÁ MARKETINGOVÁ,s.r.o <.>,IČO: 24306673,Nemyslovická 123,294 29 Bezno,po
<br> předchozím písemném stanovisku Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,Územní
odbor XXXXX XXXXXXXX,Dopravní inspektorát XXXXX XXXXXXXX KRPS-XXXXXX/ČJ-XXXX-XXXXXX-KOM ze
dne XX.XX.XXXX a KRPS-179337/ČJ-2020-010706-KOM ze dne 22.07.2020
<br> I.ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
<br> provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
formou opatření obecné povahy podle ust.§ 173 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního značení pro úplné uzavírky provozu na místních
komunikacích v Mladé Boleslavi a dále na...

Načteno

edesky.cz/d/4053167

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ctiměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz